Средномесечните доходи на домакинство са 2396 леи, а разходите са 2155 през второто тримесечие на 2012 г.

Средномесечните доходи на домакинство, през второто тримесечие на 2012 г. са 2396 леи , а  разходите са 2155 леи, според данни, обявени в петък от Националния статистически институт (INS) на Румъния.

Заплатите представляват основен източник на доходи 48,9% от общия доход на домакинствата през първото тримесечие на 2012 г., и 50,5% през второто тримесечие на 2012 г.. Социалните помощи представляват  23,7% от общия доход, приходите от селско стопанство са 3,6%, от други дейности 3 %, приходите от продажба на имуществени активи на домакинствата са 1,7 %. Значителен дял във формирането на общия доход имат приходите в натура 16 %.

Общите разходи на домакинствата през второто тримесечие на 2012 г., са средно по 2155 леи (749 леи на човек) и представляват 89,9% от общия доход.

Разходите за потребление на домакинствата са основно за хранителни продукти, услуги и за публичната администрация  – като данъци, осигуровки, такси и разходи, необходими на домакинствата за производство на битова продукция – за фуражи , семена, ветеринарно обслужване и т. н.. Инвестиционните разходи, за покупка или строителство на жилища, земя и закупуване на оборудване, необходимо за производството на домакинствата, както и закупуване акции. имат нисък дял в общите разходи на домакинствата (0.3%).

   

healthy-at-work