Средната работна заплата в Румъния се повишава

Средната работна заплата в Румъния по-висока през април в сравнение с март 2012. В кои области са най-високите увеличения?
Средната нетна заплата се е увеличил през април спрямо предходния месец с 0.6%, или 10 леи до 1553 леи, най-високата стойност е все още във финансовото посредничество – 4295 леи, и най-ниската в хотелиерството и ресторантьорството – 853 леи.
Най-значителни повишения са отбелязани нефтодобивната и нефтопреработвателната промишленост и добива на природен газ (27.6%), издателска дейност (15%),, металургия (18,5%).
Най-значителни спадове са регистрирани в производството на тютюневи изделия (31,8%) и производство на основни фармацевтични продукти и препарати (21.4%).
В бюджета е имало леко повишение от 0,7 % на средната нетна заплата в сравнение с март 2012.

   

healthy-at-work