Скача цената на електроенергията в Румъния

Увеличение на цената на електроенергията от 1 юли до 5%
Цените на електроенергията за всички категории потребители в Румъния се увеличава с 5 % считано от 1 юли. Това е първата промяна на цените след 1 януари 2010.
Повишението е продиктувано от увеличение на разходите за производство, пренос и разпределение на електроенергията, процента на инфлация и от ангажиментите на страната пред МВФ.

 

   

healthy-at-work