Семинар обяснява ползите за бизнеса от здравния мениджмънт

На семинар по проект „ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО: Трансфер на стандарти и практики за здравословна работна среда“, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Българо-румънската търговско-промишлена палата (водещи партньор в проекта) ще разясни швейцарския модел в здравния мениджмънт на работното място. Семинарът ще се състои в курортния комплекс „Албена” на 26 май, понеделник, в рамките на бизнес форум, на който са поканени да участват български и румънски представители на бизнеса.

Акцент в семинара е швейцарският подход за опазване на здравето на работното място чрез доброволно приемане на система от критерии, с чието покриване фирмите получават отличие Friendly Workspace Label. Представителите на БРТПП ще опишат примери от швейцарската практика, ще разяснят какво представлява отличието и процедурата за получаването му, ще анонсират проекта на адаптиран към българските условия специализиран наръчник.

Една от важните темите на семинара е как здравният мениджмънт на работното място носи ползи за бизнеса – например, социално отговорно поведение в полза на служителите и работниците и техните семейства; добра атмосфера в офиса и цеха; добър обществен образ на фирмата и др. По тези теми е планирано да се състои дискусия, която да разглежда трансфера на швейцарския модел при условията в България и Румъния.

Проектът „ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО: Трансфер на стандарти и практики за здравословна работна среда“ се осъществява в партньорство с Health Promotion Switzerland – организация с делегирани правомощия от държавата да провежда в Швейцария политиката за здравето и здравословния начин на живот. Благодарение на партньорството Българо-румънската търговско-промишлена палата ще осъществи в България трансфер на ноу-хау и експертен опит в здравния мениджмънт и профилактика на здравето на работното място от Швейцария.

***
За допълнителна информация можете да се свържете с Дима Кехайова на 082/507606 и info@brcci.eu

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария
чрез Фонд за партньорство и експертна помощ

   

healthy-at-work