Ръст на стокооборота на България с ЕС през 2013

Износът на България за Европейския съюз през миналата година се е увеличил с 9,1% спрямо 2012 г., достигайки размер от 26,1 млрд. лева, докато вносът от ЕС е нараснал с 3,1% до 30,2 млрд. лева, показват данните на Националния статистически институт.

Основни търговски партньори на България през миналата година са били Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция, Белгия и Испания, като те са формирали близо 75,3% от българския износ за държавите-членки на ЕС. В същото време най-голям внос на стоки е бил регистриран от Германия, Италия, Румъния, Гърция, Испания и Унгария.

   

healthy-at-work