Румъния увеличава прага на задължителна регистрация по ЗДДС

Съгласно проект за изменение на Данъчния процесуален кодекс на Румъния прагът за задължителна регистрация за целите на ЗДДС в Румъния ще се увеличи на 65,000 евро. Ще отпаднат някои ограничения на правото на приспадане на ДДС при закупуване на превозни средства за бизнес цели. За намаляване на практиката на укриване на данъчни задължения ще се въведе маркиране на течните горива.
В момента прагът за задължителна регистрация по ЗДДС е 35,000 евро или по приетия курс на румънската лея за данъчни цели прагът ще се увеличи от 119 000 леи на 220000 леи.
„Мярката ще намали броя на лицата, регистрирани по ЗДДС, с цел да се подобри работата на данъчната администрация и по-ефективен контрол на лицата задължени по този закон… “ се казва в обяснителния меморандум на Министерството на финансите относно проекта за изменение на Данъчния кодекс на Румъния.

   

healthy-at-work