Румъния с най-висок ръст на БВП в ЕС през 2013 година

Румъния отбеляза най-висок ръст на увеличение на БВП през  четвъртото тримесечие, както и през цялата 2013 година и с това надмина  и най-оптимистичните прогнози на анализаторите и правителството. По данни на Евростат  БВП на Румъния е нараснал с 3.5 % през миналата година.. През последното тримесечие на 2013 г. БВП скочи с 5,2% спрямо същия период на 2012 г. Това беше най-бързият растеж на БВП през последните пет години, повлиян от добрата земеделска година и нарастването на износа.
В Централна и Източна Европа , Унгария отбеляза растеж от 2.8 % за последното тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на 2012., БВП на Полша нарасна с 2,2%, България регистрира ръст от 1 % и Чехия 0.8%.

   

healthy-at-work