Румъния с над 30 % от всички аграрни стопанства в ЕС

Румъния е втора в ЕС по брой на работници заети  селското стопанство – повече от 1,6 милиона годишни работни единици (ГРЕ). Единицата ГРЕ представлява едно лице, което работи на пълно работно време през цялата година и се използва като едно от стандартните средства за сравнение.
1.6 милиона ГРЕ е 1/6 от общо 9,7 милиона ГРЕ за целия ЕС и поставя Румъния на второ място след Полша (1,9 милиона ГРЕ). Румъния също има близо 3,9 милиона стопанства, почти 1/3 от общия брой на стопанствата в ЕС-27 и повече от два пъти броя на която и да е друга страна от ЕС.
Статистиката показва картина на дребномащабни традиционни земеделски практики в Румъния. Има огромен брой стопанства на една сравнително малка площ – около 13,3 милиона хектара. Тази цифра е по-малко от половината от обработваемата земеделска площ във Франция, например.Голям процент от работата в стопанствата се извършва от членове на семействата.Семейна работна сила в селското стопанство представлява 88,7% от общия брой заети в тази сфера на дейност в Румъния, в сравнение със 77,5 % средното за целия ЕС. Биологичното земеделие представлява 0,2 % от общия брой на стопанствата в Румъния. Въпреки това се счита, че голяма част от земеделието в Румъния на практика е органично, но не е официално признато като такова.

   

healthy-at-work