Румъния – по-привлекателни от Унгария за германските инвеститори

Румъния е по-привлекателна, отколкото Унгария, България и Украйна за германските инвеститори, но се нарежда след Чешката република, Полша, Словакия, Хърватия, Литва и Латвия, според едно неотдавнашно проучване Германската търговско-промишлена камара. Германските инвестиции в Румъния са 5,6 млрд. евро в края на миналата година, според данни от Централната федерална банка. Около 90% от анкетираните отново биха избрали Румъния за своите инвестиции. Въпреки някои проблеми, очакванията на инвеститорите са били изпълнени. Около 54% от анкетираните смятат, че тяхната компания е в удовлетворително състояние, а 42% казват, че условията са просто „добри“.
Изследването обхваща 49 дружества – членове на камарата в Румъния, най-вече работещи в сферата на търговията и услугите. Това е част от по-широко проучване на германските компании в Централна и Източна Европа, в което са обхванати 1300 фирми. Досега, германските фирми са инвестирали около 105 милиарда евро в региона, което представлява 1/10 от всички германски преки чуждестранни инвестиции.

   

healthy-at-work