Румъния намалява таксата за преминаване на моста над Дунав при Русе – Гюргево

Румъния намалява двойно таксата за преминаване на Дунав мост Гюргево-Русе. Решението на Национална агенция „Пътища” е обнародвано в Държавен вестник и влиза в сила 30 дни след публикуването му. Новата тарифа се въвежда в началото на септември, когато румънската такса за преминаване на Дунав мост за леките автомобили ще бъде намалена от 6 на 3 евро. Събираната от българска страна такса е 2 евро през последните 4 години.

   

healthy-at-work