Румъния и България остават далеч зад другите страни от ЕС по БВП на глава от населението през 2012 г.

БВП на глава от населението в Румъния, изразени в стандарти на покупателната способност (СПС) е вторият най-нисък в ЕС през миналата година, изпреварвайки само България, според данни, публикувани от статистическата служба на ЕС Евростат през юни 2013 г. Румънски БВП на глава от населението е 49 процента от средния за ЕС, докато в България все още е по-нисък – 47% от средния. Въпреки това за действителното индивидуално потребление (AIC) на глава от населението, Румъния е класирана последна с 48% от средното за ЕС, България е едно място напред с 49% от средната стойност за ЕС.
Данните за останалите страни от ЕС за БВП, така и AIC на глава от населението бяха най-малко 61 процента от средните за ЕС.
Люксембург има най-висок БВП на глава от населението, изразен в PPS – 271% от средното за ЕС, Австрия е втора със 131% от средната стойност, следвана от Ирландия, Холандия, Швеция, Дания, Германия, Белгия, Финландия, Великобритания и Франция, които са имали БВП на глава от населението над средното за ЕС през 2012 г. Останалата част от държавите-членки записват нива под средното равнище за ЕС. Хърватия, която е на път да се превърне в държава-членка вече е доста по-напред от Румъния и България, като БВП на глава от населението в 61 процента от средния за ЕС и AIC е 59 %.

   

healthy-at-work