Румъния и България остават атрактивни за германските компании

През м. февруари 2014 г. всички 16 смесени германски външнотърговски камари проведоха паралелно анкетата за бизнес средата в съответната страна с аналогични въпроси. Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) и Германо-румънска индустриално-търговска камара представиха съответно следните данни за двете страни.

Бизнес средата в Румъния

Мениджърите на германски фирми в Румъния са доволни от инвестиционното разположение в което се намират, въпреки че процентово позитивните становища на същите е спаднал спрямо 2012 г., посочва докладът за изминалата 2013 г.

Според данните, 83% от запитаните биха избрали отново Румъния като място за инвестиране, въпреки че този процент през 2012 г. е бил 89%. Повечето запитани фирми оперират в сферата на услугите (43%), преработващата индустрия (23%), търговията(20%), строителството (10%), енергийни и водни източници (4%).

Германските бизнесмени смятат, че продължава да съществува голям бизнес потенциал в Румъния. От друга страна, мениджърите считат, че има какво още да се предприеме, за да стане страната още по-атрактивна за инвестиране.

Очакванията относно 2014 г. са преобладаващо позитивни, въпреки че броят на тези, които определят бизнес средата като добра е спаднал – 36% през 2013 г., за разлика от 42% през 2012 г.

Повече от една трета от запитаните биха инвестирали повече и биха наели персонал, а само 14% се замислят за намаляване на броя работни места.

Бизнес средата в България

По политическа и социална стабилност, правна сигурност и борба с корупцията и престъпността България се нарежда на последните места сред страните в Централна и Източна Европа. Въпреки някои неблагоприятни фактори на бизнес средата в България търговският обмен с Германия отбелязва рекорд след рекорд, а германските инвестиции в страната продължават да присъстват на пазара. Челно място като дестинация за бизнес България държи с атрактивната данъчна тежест, с ниската цена на работната сила и с членството в Европейския съюз.

43 % от анкетираните фирми-членки на ГБИТК оценяват настоящата икономическа обстановка в България като лоша, 47 % – като задоволителна, едва 10 % – като добра.

Подобрение в икономическото състояние на собственото предприятие в настоящата година в сравнение с предходната очакват 41 %, докато 6 % се опасяват от по-лоши резултати.

Прогнозите на мениджърите в България са по-скоро оптимистични отколкото песимистични: 49 % са на мнение, че износът им през настоящата година ще се увеличи (от понижение се опасяват само 5 %). 31 % от анкетираните смятат, че инвестиционните разходи през 2014 г. ще нараснат, а 45 % не очакват промяна.

14 % от анкетираните смятат, че през 2014 г. ще се разделят с част от персонала си, докато 41 % прогнозират откриването на нови работни места.

Повечето установили се в България германски предприемачи посочват, че въпреки всички трудности биха инвестирали отново в българската икономика.

   

healthy-at-work