България и Румъния засилват сътрудничеството в аграрния сектор

Българското правителство одобри проект на Протокол за сътрудничество между българското Министерство на земеделието и храните и Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Румъния, според съобщение от пресцентъра на българското правителство.
Протоколът има за цел обмен на опит и информация, научни изследвания, координиране на общите позиции, развитието и укрепването на сътрудничеството в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), както и в областта на земеделието, животновъдството , растениевъдство, безопасността на храните, борбата с болестите по животните и прилагането на съвременни методи за тяхното откриване и др.

   

healthy-at-work