Румъния е сред основните търговски партньори на България

От началото на годината до края на юли износът на български стоки за страни от ЕС е за 14.7 млрд. лв., като увеличението е с 6.6% в сравнение със същия период на миналата година, показват данните на НСИ.
Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 68.8% от износа за държавите – членки на ЕС.
През юли експортът е нараснал със 7.9 на сто спрямо същия месец на 2012 г. и е за 2.4 млрд. лв., показват данните.

За седемте месеца вносът нараства значително по-малко – с 1 на сто на годишна база, но като абсолютна стойност той е по-голям от износа – 17.3 млрд. лв. Обемът на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания, е с най-голяма стойност, показват данните.

Външнотърговското салдо с ЕС за седемте месеца е отрицателно и е за 2.573 млрд. лв. При износа най-голям ръст има при алкохола, безалкохолните напитки и тютюна – с 28.5%, и химичните вещества и продукти – с 24 на сто. При вноса най-голям увеличение има при мазнините, масла и др. – с 11.4% на сто, а най-голям спад има при машините и превозните средства – с 4.7 на сто.

Източник

   

healthy-at-work