Румъния е сред водещите страни в ЕС по енергийна независимост

Румъния е трета в ЕС по енергийна независимост сочат данните на Евростат за 2012 г., с процент на енергийна независимост 22,7% , след Дания , – 3.4% , и Естония  със 17,2%. Това означава, че тези страни са най-малко зависими от вноса на енергия .
След Румъния са Швеция  с 28.7%  и Полша с 30.7% . Дания има отрицателен процент на независимост , защото това е единственият нетен износител на енергия през 2012 година.
Най- зависима от тази гледна точка са Малта ( 100 % ) , Люксембург и Кипър ( с по 97 % ) и Ирландия ( 85% ) .
Сред петте държави-членки , консумиращи най-големите количества енергия , степента на зависимост е най-висок за Италия ( 81 %) , следвана от Испания ( 73 % ) , Германия ( 61 % ) , Франция ( 48 % ) и Обединеното кралство ( 42 % ) .
Петте основни производители на енергия в EU28 през 2012 г. са били Франция ( 133 милиона тона нефтен еквивалент , 17% от общото производство в EU28 ) , Германия ( 124 милиона тона нефтен еквивалент , 16% ), Обединеното кралство ( 116 Mtoe , 15 % ) , Полша ( 71 милиона тона нефтен еквивалент , 9% ) и Холандия (65 милиона тона нефтен еквивалент , 8 % ).

   

healthy-at-work