Ромпетрол груп инвестира 27,5 милиона USD за сондажни в гр.Фокшани Румъния

Ромпетрол груп (TRG) ще инвестира 27,5 милиона щатски долара в извършването на сондажни работи в гр.Фокшани , Румъния през 2012 г. и 2013 г.
„Това е поредната стъпка в стратегията за развитие на Ромпетрол Груп като част от дългосрочната стратегия на KMG (КазМунайГаз, собственик на Ромпетрол), да бъде сред топ 30 големи петролни и газови компании в света“ се казва в изявление на генералния директор на Ромпетрол Жанат Тусупбеков.
Ромпетрол има пет обекта за геоложко проучване на концесия в Румъния.Групата работи в сферите на рафиниране, дистрибуция и търговия на петрол и петролни продукти и оперира в 12 страни, сред които Румъния, Франция и Испания.

 

   

healthy-at-work