Рекордни цени на земеделската земя в България

През 2012 година се отчита активизиране на пазара на земеделски земи в стра ната. Сключени са 141 755 сделки за 1 465 080 дка земя.
Средната пазарна цена достига до рекордните 410 лв/дка и това представлява увеличение от 11,4% спрямо 2011 година.
Най-голям брой сделки и продадена земя е регистрирана в Северозападния район на страната – реализирани са 36 128 сделки за 387 808 дка земя. Достигнатата пазара цена през 2012 година в този район е 364 лв/дка.

   

healthy-at-work