Стокооборотът между България и Румъния е 3 441 млрд. евро за 2013

Стокооборотът между България и Румъния достигна  3 441 млрд евро за 2013 г. сочат данните на НСИ за 2013 г. Общият ръст е 106  млн евро спрямо 2012  г. , а търговското салдо е почти 50/50. От 2009 г. търговското салдо винаги е било положително за България.

Според Националната служба по търговския регистър на Румъния, към 31.12.2013 в Румъния са били регистрирани 1797 дружества с българско участие, като е инвестиран капитал от 86,2 милиона евро. България заема 30-то място сред чуждестранните инвеститори в Румъния с 0,24% от общия размер на преките чуждестранни инвестиции.

По данни на НСИ броят на българските фирми – износители за Румъния през 2013 година е  достигнал 1722.

Вече три последователни години стокооборотът между двете страни е бележи стойности над 3 млрд. евро което е показателно за активната работа на фирмите, търговско – икономическите служби към посолствата на България и Румъния и всички институции, които чрез своята дейност допринасят за развитието на двустранните икономически отношения.

Икономическата информация  е предоставена на БРТПП от г-н Бронислав Денев – Ръководител на службата за икономически връзки при Посолството на Р България в Букурещ.

   

healthy-at-work