Пътуваща трансгранична клиника на предприемача

Финансираща програма: EC PHARE CROSS BORDER COOPERATION BULGARIA – ROMANIA

Наименование на проекта: CROSS BORDER MOBILE SME ADVISORY SERVICE

Кратко описание: Целта на проекта бе да се окаже подкрепа на местните малки и средни предприятия, за да се насърчи бизнес сътрудничеството и трансграничната търговията, чрез улесняване на достъпа им до гъвкави и практични бизнес решения. Тя имаше за цел да подобри икономическия потенциал на малките и средни предприятия в допустимия трансграничен регион като ги насърчава да се възползват от бизнес възможностите, предлагани от съседния пазар за износ. Поради тази причина бе създаден проект „Cross-border Mobile SME Advisory Service“. Тази иновативна и гъвкава форма на подкрепа предоставя практическа информация и индивидуални консултации по всички аспекти, свързани с развитието на бизнес сътрудничество и/или задействане на нови бизнес начинания в някоя от областите на трансграничния регион. Две напълно подробни и детайлни бизнес ръководства бяха разработени в рамките на проекта (едното фокусирано върху румънските гранични области, а другото на румънски – за българските области). Те съдържат практическа информация на тема развиването на бизнес в региона на границата между Румъния и България, включително детайли свързани с законодателството и други. Вече са проведени шест работни сесии (по 3 в двете различни страни), които имаха за цел да покажат как работи SME Mobile Advisory Service.

Период на осъществяване: октомври 2006 – октомври 2007

Партньори:

Камара за търговия, индустрия, корабоплаване и земеделие – Констанца
Телефон: +40 241 619 854
Факс: +40 241 619 454
e-mail: office@ccina.ro

Камара за търговия, индустрия и земеделие – Олт
Телефон: +40 249 439 107
Факс: +40 249 439 109
e-mail: euro@cciaolt.ro

Камара за търговия, индустрия и земеделие – Мехединци
Телефон: +40 252 310 280
Факс: +40 252 312 736
e-mail: secretariat@cciamh.severin.rdsnet.ro

Камара за търговия, индустрия и земеделие – Гюргево
Телефон: +40 246 215 444
Факс: +40 246 215 444
e-mail: office@cciagr.bvnet.ro

Бизнес асоциация – Долж
Телефон: +40 251 418 876
Факс: +40 251 412 652
e-mail: depcom@ccidj.ro

Асоциация „ACCESS” – Кълъраш
Телефон: +40 722 353 629
Факс: +40 722 353 629
e-mail: razvan@clondir.ro

Фондация за местно развитие – Зимница
Телефон: +40 247 368 641
Факс: +40 247 368 641
e-mail: club_zimnicea@yahoo.com

   

healthy-at-work