Публична покана

Бенефициент – Българо-Румънска търговско промишлена палата

Проект – ROBG147

Предмет на поръчкчата – „Изработване на промоционални материали“, във връзка с изпълнение на проект 16.4.2.098 „ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 – 2020 г.

Срок за подаване на оферти – 08.09.2017 г., 16:00 ч.

Документация

VISA_Приложение 1 

VISA_Приложение 2

VISA Приложение 3

 

   

healthy-at-work