Прогресивно данъчно облагане с три ставки според дохода заложено във фискалната стратегия на Румъния за 2014-2016

Румънското правителство предлага три данъчни ставки от 8, 12 и 16 на сто за прогресивно облагане в зависимост от доходите. Във фискална стратегия за периода 2014-2016 е предвидена и за намаляване на вноските за социално осигуряване с 5% от 1 юли 2014 , както и индексация на местните данъци и такси за 2016 година с процента на  инфлацията за периода 2013 г -2015 г. Предвижда се и различно таксуване за сградите в зависимост от тяхното предназначение .


   

healthy-at-work