Проведоха се годишното общо събрание на БРТПП и бизнес форум

На 26 май от 11.30 часа в курортен комплекс „Албена“, хотел „Фламинго гранд“ се проведе извънредно общо събрание на БРТПП, което беше организирано в изпълнение на взетото през ноември 2013 г. решение на ОС да се разшири състава на управителния съвет с нови членове. В резултат от заседанието, УС на Палатата е вече 5-членен, като към него се присъединяват:
г-н Петко Димитров, в качеството си на представляващ фирма Унибел норд СРЛ (търговска компания на Белла – България
г-н Щефан Флореску, в качеството си на представляващ фирма Hagesan Distribution SRL
Извършиха се и промени в контролния съвет на Палатата, както следва:
На мястото на г-н Петко Димитров беше избран г-н Любомир Петков – представител на фирма Филкаб АД
На мястото на г-н Николай Костадинов беше избран г-н Росен Русинов – представляващ фирма FDRR Hotels SRL

В същия ден се проведе и бизнес- форум организиран от БРТПП с цел да предостави възможност на заинтересованите български и румънски компании да установят нови контакти и бъдещи партньорства.

Участие взеха 30 български и румънски компании и организации, вкл. представители на Търговско-промишлена палата на окръг Прахова (гр. Плоещ), Търговско-промишлена и земеделска палата – Кълъраш, Търговско-промишлена и земеделска палата – Телеорман, Търговско-промишлена палата- гр. Добрич. Официални гости бяха също и г-н Бронислав Денев – Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към посолството на Република България в Букурещ и г-н Димитрачков – директор дирекция към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Г-н Денев беше удостоен от нашата организация със специална грамота за изключителния му принос в развитието на бизнес отношенията между България и Румъния, както и за оказвана дългогодишна подкрепа на Българо-румънската търговско промишлена палата.

    

   

healthy-at-work