Приходите от продажби в строителния сектор ще са около 6 млрд. евро и през 2014

Активността в строителния сектор е намаляла с 12.6% както в гражданското, така и в промишленото строителство според председателя на УС на Камарата на строителите в България г-н Светослав Глосов..
по данни за 2013 г. обемът на продукцията в гражданското строителство е намалял с 10.3%, а в инженерното – с 15.5%.
Близо 600 фирми са заличени от Централния професионален регистър на строителите през 2013 г., като сега те наброяват 4 446 фирми.
Очакваните приходи от строителна продукция за 2014 г. ще са малко над 6 млрд. евро, което се равнява и на настоящите нива, според инж. Светослав Глосов.  

   

healthy-at-work