Приста ойл възлага надежди на либийския пазар

Изпълнителният директор на Приста ойл холдинг г-н Цветомир Анастасов бе на едноседмична бизнес визита в Либия.

От 1 до 6 януари т.г. той е провел делови срещи в Триполи с представители на държавния и частния бизнес.

В рамките на посещението г-н Анастасов е представил възможностите на Приста ойл пред специалистите на Министерството на отбраната на Либия за производство и доставка на моторни и индустриални масла.

Българската компания е включена в специален списък, който дава възможност на включените в него компании да участват в търгове за доставка на смазочни продукти за либийската армия. Приста ойл е покрила критериите на либийската страна за допускане до търгове – доказани производствени възможности, качеството на произвежданите продукти, както и на суровините за тях, референции от други големи клиенти, доказващи репутацията на фирмата, наличие на акредитирана лаборатория, висока квалификация на персонала, наличие на сертификати за внедрени системи за управление на производствените процеси.

 

Въпреки напрегната ситуация в арабската държава, Приста ойл има реална възможност да отговори на потребностите на либийския пазар за смазочни продукти, разчитайки на своите конкурентни предимства, е заявил г-н Анастасов след визитата в Либия.

Това посещение е част от стратегията на компанията за износ на продукция в страни извън ЕС.

   

healthy-at-work