Приключи придобиването на Каолин АД от Quarzwerke GmbH

На сделка, сключена през Българска фондова борса, през май 2013 г. „Quarzwerke“ GmbH придоби 87% от капитала на „Каолин“ АД при цена от 4,156 лв на акция. 67% от акциите на дружеството бяха продадени в следствие на споразумение,  подписано между Алфа финанс холдинг АД и Quarzwerke GmbH през декември 2012 г.

„Quarzwerke“ GmbH ще отправи търгово предложение за оставащия миноритарен дял от компанията, както изисква българското законодателството.

„Много се радваме за това придобиване“, коментира Робърт Линдеман – Берк, Управляващ съдружник в Quarzwerke GmbH, семейна компания базирана във Фрехен, Германия. „За нас, това е много важна стъпка и навлизане в прекрасна страна. Много сме развълнувани за възможностите, които се разкриват пред нас, и с нетърпение очакваме съвместната ни работа с всеотдайния екип на Каолин АД.“ допълни Робърт Линдеман – Берк.

С това придобиване Quarzwerke GmbH ще увеличи приходите си от продажби на консолидирана база до 420 млн. евро, а броя на служителите си до 3 500 души.

„За последните 13 години, като част от Алфа финанс холдинг АД, Каолин АД се разви от малко регионално предприятие до компания с лидерски позиции в Югоизточна Европа. Убедени сме, че комапнията ще продължи успешното си развитие, вече като собственост на Quarzwerke GmbH“ каза Иво Прокопиев, Главен изпълнителен директор на Алфа финанс холдинг АД .

   

healthy-at-work