Пресконференция за напредъка на европейския проект „Мрежа за партньорство за устойчиво развитие на селските райони – Rural Network Development (RND)“

На 12.06.2012 г. в офиса на Българо-румънска търговско промишлена палата се състоя пресконференция за напредъка на европейския проект „Мрежа за партньорство за устойчиво развитие на селските райони – Rural Network Development (RND)“, финансиран по секторна оперативна програма за развитие на човешките ресурси на Румъния, (POS DRU) 2007-2013 и Европейския социален фонд (ЕСФ). На срещата присъстваха партньорите по проекта от дружество „Група за разискване и социално съгласие“ (GDCS), представители на медиите от Румъния и България. Събитието бе открито от Щефан Флореску, изпълнителен директор на GDCS; доц. Йон Бобок – мениджър по проекта говори за напредъка и изпълнените задачи към настоящия момент. Елеонора Черкезова-Иванова, член на УС на БРТПП, изрази надежда, че проектът ще допринесе за обмяна на добри практики и идеи, както и за реално делово партньорство между фирмите от региона. Основната идея на проекта е обмяна на добри практики между българските предприемачи и бъдещите им колеги от Румъния. Целта е да се допринесе за дълготрайна устойчивост на селските райони по отношение на развитието на човешките ресурси и заетостта.

Специфичните цели на проекта:
Популяризиране на европейските проекти, от които RND е част.
1. Предварителна селекция в 23 общини от 4 окръга от Румъния, като по време на презентациите са присъствали 460 души.
2. Последваща селекция – от тези 400 души са избрани 130, които да се обучават в предприемачески курсове.
3. Финална фаза – от преминалите обучение 130, да се изберат 60 души, които да посетят обекти в България с цел обмяна на добри практики и установяване на контакти.
Ролята на БРТПП като партньор на поректа в България бе да организира посещенията на румънските предприемачи при успешно развиващи се фирми от селските райони на област Русе и в град Трявна. В две поредни седмици се осъществиха аналогични посещения като в тях участваха две групи от Румъния.

   

healthy-at-work