Представители на наградените общини в конкурса “Българска екообщина” посетиха завода за биогаз във Виена

Конкурсът “Българска екообщина” има за цел да популяризира най-добрите зелени практики, реализирани от българските местни власти. Тази година община Добрич грабна престижния приз в категория “Енергийна ефективност”, а община Ловеч – в категория “Управление на отпадъци”.
Двама представители на тези общини имаха възможността да посетят Vienna Biogas Plant в Австрия – награда, осигурена от Виа Експо, организатор на Конкурса и на Екофорума за Югоизточна Европа за управление на отпадъци и зелена енергия. Партньори на “Българска eкообщина” са Националното сдружение на общините в Република България, Фондация за реформа в местното самоуправление и Асоциация на еколозите от общините в България.
Заводът е един от най-модерните общински инсталации за биогаз в Европа и там годишно се третират над 17,000 тона биогенни отпадъци – храни и органичната фракция на твърди битови отпадъци. Произведеният биогаз се състои от 60 % метан, висококалорично газообразно гориво. То се използва за отопление на централата и от над 500 домакинства на територията на Виена.
Предлагаме на вашето внимание кратко интервю с г-жа Теодора Петкова, еколог на община Добрич, която споделя своите преки впечатления от Vienna Biogas Plant.
1. Г-жо Петкова, визитата до каква степен ще допринесе за популяризирането на такъв вид индустрия във вашата община?
В момента на територията на Община Добрич е в процес на реализация инвестиционно намерение (на частен инвеститор) за изграждане на инсталация за производство на биогаз основно от слама, но с опция за оползотворяване на други биоотпадъци. Така че този вид производство не е съвсем непознато за нашата община.
След моето завръщане коментирахме с колегите технологиите, които видях във Vienna Biogas Plant.
2. Считате ли, че такъв вид заводи имат шансове да бъдат изградени в близка перспектива в страната ни?
Заводи за производство на биогаз – да, но в пълния вид технологията, която включва изгаряне на отпадъците, които не могат да се разделят и предадат за оползотворяване, не съответстват на концепцията за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците. На регионалните депа дейностите са насочени към разделяне с цел рециклиране и компостиране на отпадъците; изгаряне с цел производство на енергия не се предвижда.
3. Какви биха били пречките, които трябва да бъдат преодолени, за да заработят такива предприятия в България?
Vienna Biogas Plant е с общинско участие. На първо място общините трябва да са достатъчно богати, за да си позволят подобна инвестиция или поне да са равноправен партньор при едно публично-частно партньорство. Освен това за произведената енергия (електро- или топплинна) е добре да има преференциални цени, когато е произведена от фирми с общинско участие. И много важно условие е да има мощности, които да обезпечат преноса на произведената енергия от подобен вид предприятия.
Акценти на Екофорума и изложбата за Югоизточна Европа: 29-31 май 2013 г., София
– 2-ри конкурс “Българска екообщина”
– Основни браншови сектори: управление на отпадъци, рециклиране, енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни сгради и асансьорни съоръжения
– Австрийски и италиански павилиони, Унгарско национално участие
– Конферентна програма с участието на водещи международни лектори и експерти от България

За повече информация: Виа Експо
www.viaexpo.com

   

healthy-at-work