От 01.01.2014 гражданите на България и Румъния са свободни да живеят и работят без ограничения на територията на Европейския съюз

Българските и румънските граждани могат да живеят и работят във Великобритания след като ог 01.01.2014 отпаднаха ограниченията, наложени от някои страни-членки на ЕС на граждани на двете страни – най-бедните в блока, когато те се присъединиха към ЕС през 2007 година.
Техните права да работят и да претендират за трудови обезщетения бяха ограничени за първите седем години от членството на България и Румъния в ЕС.

   

healthy-at-work