Обучителен семинар на тема „Технологичен процес в областта на добива на биогорива от рапица“

На 18.05.2012 Българо-румънска търговско промишлена палата и Русенски университет „Ангел Кънчев“ проведоха обучителен семинар на тема „Технологичен процес в областта на добива на биогорива от рапица“. На семинара бяха представени научни разработки на лектори от Русенски университет „Ангел Кънчев“, обхващащи цялостния процес на производство и добив на рапица и обработката на продукта, с цел получаване на дизелово биогориво, както и съвременните технологии в тази област и тяхното приложение в трансграничния регион Русе – Гюргево.
Семинарът е част от проект „Биогорива – източник на съвместно устойчиво развитие в областта на трансгранично сътрудничество“, МИС ЕТС код 146, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.
Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на устойчиво развитие в трансграничния регион Русе–Гюргево, чрез създаване на подкрепа и популяризиране добиването и използването на биогорива.
На семинара присъстваха и партньорите по проекта от Букурещ: Национален институт за изследвания и развитие на биологичните науки и Национален институт за научни изследвания –развитие на машини и инсталации, проектирани за земеделието и хранителната индустрия.

   

healthy-at-work