Обмяна на опит по проект „Дунавският дух в пристанищните общности“ се проведе в Русе

Двудневна обмяна на опит по проект „Дунавският дух в пристанищните общности“ се проведе в Гранд Хотел „Рига“. Проекта се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2007-2013“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Водещ партньор е Музея на изкуствата в Констанца, Румъния, а другите партньори са Община Русе, чрез Художествената галерия, както и Музея „По долното течение на река Дунав“ в Кълъраш, Румъния.
Основната цел на проекта е да допринесе за културното и социално сближаване между трите дунавски пристанищни града – Русе, Констанца и Кълъраш.
Специфични цели са повишаване на осведомеността в граничнитe пристанищни общности, относно местното им и трансгранично развитие, посредством споделяне на общи интереси, доверие и минало; премахване на бариерите между тях, като основно изискване за устойчиво развитие, както и подобряване на визията за общото културно наследство на река Дунав в граничните общности.
Срещата е естествено продължение на проведената обмяна на опит в Констанца на 18 и 19 юли тази година. И в двете участваха експерти в областите антропология, маркетинг, туризъм, екология, икономика и философия.

   

healthy-at-work