Министерството на финансите на България повиши прогнозата за растежа през 2014 до 2.1%

Икономическият растеж на България през 2013 година е нараснал спрямо 2012 г. с 0.9% по данни на Националния статистически институт (НСИ). Тези данни са значително под прогнозата  на Министерството на финансите за растеж от 1.9 процента, предвидена в Закона за бюджета за 2013 г.
По текущи цени за 2013 г. БВП възлиза на 78.115 млрд. лв. , съответно 39 940 млн. евро, като БВП на човек от населението е 5493 евро.

Според прогнозните данни на  Министерството на финансите, БВП ще нарасне през 2014 година с 2.1%, а не с 1.8%. Основанието за нарасналите очаквания дава увеличаването на инвестиционната активност. Бюджетният дефицит през 2014 г. ще е 1.8% от БВП.  Новата средносрочна прогноза на министерството предвижда през 2017 г. икономическият растеж да се ускори до 3.4%.
През февруари Европейската комисия прогнозира, че икономическият растеж в България ще е 1.7%. Прогнозата на МВФ е за 1.6%.
По данни на Министерството на финансите , минималната работна заплата през 2015 г. ще нарасне на 380 лв.  и ще достигне 450 лв през 2017 г. Максималният осигурителен праг ще се увеличава плавно, като през 2017 г. ще достигне 3000 лева.
Очаква се до 2017 г. безработицата да намалее до 10.7%.

   

healthy-at-work