Международно изложение INDAGRA ` 2012 – 31.10 – 04.11.2012 – Ромекспо – Букурещ, Румъния

Българо-румънска търговско промишлена палата кани всички заинтересовани компании, да посетят международно изложение на продукти и технологии в областта на аграрното стопанство, градинарството, лозарството и животновъдство INDAGRA 2012.
В периода 31.10 – 04.11.2012 в панаирен комплекс Ромекспо, в партньорство с Търговско-промишлената палата на Румъния и под патронажа на Министерството на земеделието развитие на селските райони, ще се проведе XVII –то издание на международно изложение на продукти и технологии в областта на аграрното стопанство, градинарство, лозарство и животновъдство.
Това е най-мащабното събитие по рода си в Румъния за насърчаване потенциала на местното животновъдство, отглеждането на традиционни био култури, както и на овощарството, лозарството и по-специално на международно признатите румънски винени сортове.

Изложението се провежда едновременно със следните свързани с тематиката международни изложения:
ALIMENTA – хранителна индустрия
ALL-PACK – за опаковки, материали и специализирано оборудване
EXPO DRINK –за вина и алкохолни напитки
Тематиката на настоящото издание е насочена към местни и чуждестранни представители в следните сфери на дейност:
1. Производство и дистрибуция на селскостопанска техника и напоителни съоръжения.
2. Производство и дистрибуция на семена и посадъчен материал, торове, парници и солариуми.
3. Производство и дистрибуция на оборудване за животновъдството и птицевъдството.
4  Производство и дистрибуция на продукти и оборудване в градинарството и лозарството.
5. Доставчици на финансови услуги и застраховане.
6. Доставчиците на консултантски услуги и обучение в областта.
7. Създаване и разпространение на специализиран софтуер.

Известен факт е, че най-добрите сделки се сключват чрез директен контакт и затова INDAGRA има за цел да се превърне в идеалното място за излагане на продукти и технологии, водене на преговори и сключване на договори от най-големите компании в индустрията и селското стопанство. За да се улесни диалогът между участниците, организаторите, заедно със своите партньори ще предложат богата програма от събития като състезания, кръгли маси, демонстрации и презентации в една забавна атмосфера.

INDAGRA 2011 в цифри:

Предишното издание на изложението събра общо 380 изложители, представени на обща площ от 30 000 кв.м.. Степента на интернационализация на събитието е 32%, с рекорден брой от 48 000 посетители, които са преминали прага на панаирния център.
При тези резултати, INDAGRA достигна категория 1 на акредитация от Международната асоциация на панаирната индустрия UFI, което поставя INDAGRA сред топ събитията в света.

   

healthy-at-work