Къде отиват 85 милиона долара от Румъния?

Ежегодно милиони долари излизат от Румъния и стигат до семействата на чужденците, които работят в северната ни съседка. По данни на Световната банка за 2012 г. 85 милиона долара са излезли от БВП на Румъния и са влезли в БВП на Република Молдова.
На второ място в класацията за най-високи суми, изпращани от Румъния е Унгария с 25 милиона долара, следвани от България с 22 милиона долара.

Изпратените пари от чужденците не са само от заплати, често те са от собственици на бизнес.

Според инфромация от Националната Агенция по заетоста в Румъния, институция която издава разрешителни за работа на чужденците, през 2012г. на територията на страната работещите са 14.884. През 2013 г. броя им е нарастнал, стигайки 15.548. Голяма част от тях са турски граждани, следвани от китайците и на трето място – италианци.

 

   

healthy-at-work