Интермодален транспортен и логистичен клъстър учреден в Русе

Споразумение за създаване на Интермодален транспортен и логистичен клъстер Русе подписаха на 10 април  представители на Русенския технически университет „Ангел Кънчев“, „Холдинг БДЖ“, на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, на „Параходство Българско речно плаване“, както и на компанията за извънгабаритни превози „Холлеман България“ и спедиторското дружество за речни, речно-морски и комбинирани превози „Донау Транзит“.
„Интермодалният транспортен и логистичен клъстер Русе“ е първият в Дунавския регион на България, който обединява усилията на бизнеса, публичната власт и академичната общност за стратегическо развитие на речния, железопътния и автомобилния транспорт в посока към създаване на интермодална транспортна мрежа,.

Споразумението бе подписано по време на международна работна среща с основна тема „Развитие и ефективно използване на инфраструктурата“ в рамките на проекта INTRAREGIO – („Създаване на интермодална транспортна мрежа чрез основани на знание регионални изследователски клъстери“), финансиран по 7-ма рамкова програма на Европейската Комисия.

 

   

healthy-at-work