Изложба и форум за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

Изложба и форум за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Дата на провеждане: 5-7 март 2014 г.
Поредност: 10-то издание
Организатор: Виа Експо

В условията на динамични климатични промени и растящи цени на конвенционалните енергоизточници днес повече от всякога излиза на преден план необходимостта от прекрояване на енергетиката и нейното превръщане в устойчива систeма на бъдещите предизвикателства.

Повишаването на енергийната ефективност и ВЕИ са ключови приоритети в политиките на държавите от Югоизточна Европа, които ще осигурят енергийна независимост, минимизиране на негативното въздействие върху здравето на хората и природата.

За 10-та поредна година в София ще се проведат Изложбата и форумът за енергийна ефективност и възобновяема енергия с географски фокус Югоизточна Европа. Изявата кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци и иновации в областта на електромобилната индустрия.

За допълнителна информация можете да се свържете с екипа на БРТПП на тел. 082/507606 или с организаторите.

   

healthy-at-work