ЕЛЛЕА ЕООД разработва и управлява Вашите проекти УСПЕШНО и ЕФЕКТИВНО

ЕЛЛЕА ЕООД е един от най-новите членове на Българо-румънска търговско-промишлена палата. Фирмата предоставя комплексни консултантски услуги на български компании, които искат да развиват и управляват своят бизнес УСПЕШНО и ЕФЕКТИВНО. ЕЛЛЕА разработва и управлява проекти за публичния и частния сектор, финансирани по различни програми на Европейския съюз и други донорски организации.

На 28.06.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. обяви открита процедура за подбор на проекти по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика”.

Ако планирате инвестиция в ново оборудване или технология с енергоспестяващ ефект или друга подобна промяна, програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” може да Ви подпомогне с възстановяване на финансов ресурс в размер до 50 % от допустимите разходи за осъществяването на Вашия проект.

В конкретния случай ЕКИПЪТ на ЕЛЛЕА може:
• Да Ви подпомогне при оформяне на Вашата проектна идея;
• Да Ви консултира какво и как може да се финансира от програмата;
• Да създаде заедно с Вас цялостна концепция и бизнес план;
• Да подготви перфектно проектната документация;
• Да управлява за Вас целия процес от А до Я.
На следните линкове ще откриете:
повече за подлежащите на финансиране мерки
http://elleya.eu/programs/zeleni-proekti/
и въпросник за допустимостта на Вашата фирма и проект за участие по схемата
http://elleya.eu/wp-content/uploads/2011/08/EE-vaprosnik3.doc
Екипът на Еллея е на Ваше разположение за допълнителна информация и съдействие по всички въпроси, свързани с Вашите проектни идеи.

„ЕЛЛЕА“ ЕООД
офис Русе:
гр. Русе 7000
ул. „Александровска“ № 26,
Роял Сити Център, ет. 4, офис 3

офис София:
гр. София 1303
ул. „Отец Паисий“ № 44, ет.1, офис 6

тел.    +359 82   507 606 
факс: +359 886 897 744
ел. поща: office@elleya.eu
www.elleya.eu
Be GREEN, read on SCREEN!

   

healthy-at-work