Екофорум за Югоизточна Европа 29-31 Май 2013‏

Via Expo в партньорство с БРТПП канят всички заинтересовани страни на Екофорум и изложение за Югоизточна Европа в периода 29-31 Май 2013 в гр.София. До 10-ти Май са в сила  преференциални цени за участие във форума. Акцентите на форума и изложбата за Югоизточна Европа са ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ, ЕКОЕНЕРГИЯ И ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕСУРС.

Сградите консумират 40% от енергията и от всички нас зависи да ги превърнем в място, щадящо околната среда. Това е възможно чрез инвестиции в сградни решения за автоматизация и повишаване на енергийната ефективност, които ще намалят и дългосрочните разходи.

Развитието на производството на екоенергия е приоритет в политиката на ЕС – 45 % дял на ВЕИ до 2030 г. е следващата реалистична цел, която ще се обсъжда. Ние сме една от страните с най-замърсяваща енергетика с висок процент кафява енергия, отговорна за близо 80 % от отделените CO2.

Друг изключителен проблем са растящите количества отпадъци. Тонове ресурси се погребват на сметищата, без да се използват повторно.

Можем ли да променим всичко това и готови ли сме за предизвикателствата на бъдещето?

В контекста на глобалните тенденции за ресурсноефективни и нисковъглеродни икономики Екофорумът и изложбата за Югоизточна Европа ще представи най-новите екоиновации и работещи световни практики. Изявата ще стимулира тяхното прилагане на регионалния пазар и ще осигури една по-висока конкурентоспособност на бизнеса и здравословна среда за живот.

Тематични акценти в програмата на форума

60 лектори от 10 държави ще споделят своя опит в областта на:

● Интелигентни сгради   

● Сградноинтегрирани PV системи

● Енергийна ефективност

● Биоенергия от отпадъци

● План за редуциране на отпадъци, превенции, разделно събиране, рециклиране, ефективно използване на ресурсите и отпадъците.

Изложбата

Тя е платформа за представяне на постиженията на екоиндустрията и нови бизнес контакти:

● Изложители от 17 държави, 47 % от тях са от чужбина

● Австрийски павилион и Унгарско национално участие

 

   

healthy-at-work