Единен формуляр на годишната данъчна декларация за данък върху доходите и социално-осигурителните вноски в Румъния от Януари 2013 г.

Единен формуляр на годишната данъчна декларация за данък върху доходите и социално-осигурителните вноски ще бъде въведен в Румъния от Януари 2013 г.
Данъчната администрация на страната (ANAF) ще събира социалните осигуровки считано от юли тази година.
Това е решено наскоро със съгласието на Международния валутен фонд (МВФ), който подкрепя ANAF за нейното преструктуриране и модернизация. В края на 2012 г. ANAF също ще започне изпълнение на дългосрочен проект със Световната банка.

   

healthy-at-work