Дни на Морски клъстър България 2013 в Русе

Българо-румънската търговско-промишлена палата като партньор на организира Дни на Морски клъстър България 2013 в Русе. Събитието се провежда в рамките на проект „Устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда за ефективно функциониране на Морски клъстър България по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. Представители на ръководното тяло на клъстъра ще презентират дейността на клъстера – обединение за иновации, конкурентоспособност и устойчиво развитие на българската морска и речна индустрия и възможностите, които се откриват пред неговите членове и партньори. За участие в събитието са поканени представители на бизнеса, областта, общината, речната и морска администрация, местни браншови организации.
Специален гост на събитието ще бъде Областният управител на Област Русе Венцислав Калчев. Участие във форума ще вземат и:
Доц. д-р Даниел Павлов, от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски Университет „Ангел Кънчев“, Георги Георгиев, изпълнителен директор на ИА „Експлоатация и поддържане на река Дунав”;
Представител на Центърът по хидро- и аеродинамика – Варна.
Мероприятието ще се проведе на 24 октомври в хотел „Космополитън“ Русе, 9:30 часа.

   

healthy-at-work