Българското правителство одобри споразумението за мецанин фонда по евроинициатива JEREMIE

След над двегодишно забавяне скоро може да заработи мецанин фондът по евроинициатива JEREMIE. На 09.07.2014 г. беше одобрено споразумението между българското правителството, Европейския инвестиционен фонд и „Джереми България“, с което се дава зелена светлина на инвестиционната схема за 60 млн. евро.

Мецанин фондът ще инвестира в малки и средни за българската икономика компании, които имат приходи между 5 млн. евро и 50 млн. евро. Вложението на проект ще е между 2 млн. и 5 млн. евро. Самото финансиране ще е хибридно между дълг и капитал, затова се казва мецанин, като ще е както за разширяване на бизнеса, така и за покупка, изграждане и преструктуриране на компаниите.

   

healthy-at-work