Български и румънски синдикати започват да работят в тясно сътрудничество

Днес в гр.Русе се проведе работна среща между централните ръководства на българския синдикат КНСБ и румънската национална синдикална конфедерация „Картел Алфа”. Тя е посветена на засиленото сътрудничество след подписването на двустранното  споразумение между КНСБ и Картел Алфа през лятото на 2012 година. Двете страни обсъдиха пакет от международни синдикални услуги в областта на взаимната правна защита, компетентното консултиране и помощ за работещите български граждани в Република Румъния и на работещите румънски граждани в Република България. Поставени бяха акценти върху подготовката за създаване на интеррегионални синдикални съвети и информационно-консултантски центрове в двете страни.

   

healthy-at-work