Българска фирма-производител предлага широка гама стоманенобетонни и метални изделия

СМК ООД – Пловдив произвежда и предлага стоманобетонови изделия – гаражи, оградни пана, фундаменти, шахти, канални корита, колони, греди, преградни стени, стоманобетонови елементи по индивидуална поръчка. Фирмата е специализирана и в производството на железарски изделия и метали – оградни пана, парапети на стълбища и тераси, решетки, врати (плъзгащи и отваряеми), различни арматурни мрежи и заготовки, метални конструкции. Продуктите на фирмата са сертифицирани чрез Система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на международния стандарт  БДС EN ISO 9001:2008.

За контакти и допълнителна информация:

СМК ООД – Пловдив

Адрес: бул. Цариградско шосе 53, в двора на бившия Домостроителен комбинат

Телефон:  032 626 170 ;  0887 596 494

e-mail: cmk_ood@abv.bg

web: www.cmk.wordpress.bg

facebook: Cmk Ood

 

   

healthy-at-work