Българска фирма предлага йонообменни смоли и активен въглен

 

Българска фирма предлага  йонообменни смоли-анионити и катионити за омекотяване, дейонизация/дестилация, декарбонизация на води, за пречистване на питейни и отпадни води, изчистване на биодизел и глицерин със специални селективни йонообменни смоли. Фирмата предлага и активен въглен.

За контакти и допълнителна информация:

Фирма ЕТ Сашо Йорданов – Шумен

Телефон: +359 54 966 621

Мобилен:+359 890 589 555

E-mail: sasho_yordanov@yahoo.com

 

   

healthy-at-work