Българо-румънска търговско промишлена палата отбеляза своя 10-годишен юбилей с международен бизнес форум и коктейл

Българо-румънска търговско промишлена палата отбеляза своя 10-годишен юбилей с международен бизнес форум и коктейл на 21.11.2013 г. в Бизнеспарк – Русе. Събитието се проведе непосредствено след приключване на Общото събрание на БРТПП, на което бяха избрани нов Председател и Управителен съвет. Съгласно взетите решения за членове на новия управителен съвет бяха избрани Елеонора Иванова, Александър Прокопиев и Моника Кадоган. За Председател на УС беше избрана г-жа Елеонора Иванова.

Сред гостите на форума бяха областният управител на област Русе г-н Венцислав Калчев, посланикът на България в Букурещ Н.Пр. Г-н Александър Филипов, председателят на Общински съвет на община Русе засл.проф.Васил Пенчев, кметът на община Русе г-н Пламен Стоилов, г-н Бронислав Денев – ръководител на Служба по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в Букурещ, заместник кметът по икономика, инвестиции и собственост г-жа Даниела Шилкова, заместник кметът по Европейско развитие г-н Страхил Карапчански, заместник кметът на община Гюргево г-н Ливиу Попазу, г-н Аурелиан Гогулеску – президент на Търговско-индустриална камара на окръг Прахова, Румъния.

Поздравителни адреси изпратиха г-н Евгени Иванов – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; проф.д.т.н. Христо Белоев – Ректор на РУ Ангел Кънчев; г-н Пламен Бобоков – Председател на СД на „Приста Ойл Холдинг” ЕАД, първи председател и един от учредителите на БРТПП; Общински съвет – Русе; г-жа Илиана Филипова – Изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата – Враца.

Елеонора Черкезова-Иванова, председател на УС на БРТПП, представи дейността на Палатата от създаването й до сега, като постави фокус върху постигнатите резултати, ролята и приноса на организацията за развитието на икономическите връзки между България и Румъния и в подкрепа на българските и румънски бизнес среди за осъществяване на търговско партньорство, разширяване на бизнес контактите и информационния обмен.

Г-н Пламен Стоилов поднесе поздрави по повод празника към Председателя на БРТПП Елеонора Черкезова-Иванова. В приветствието си към участниците във форума, кметът подчерта съществения принос на Палатата за развитието на двустранните търговско-икономически връзки между България и Румъния. Г-н Стоилов изтъкна, че БРТПП се е утвърдила като ефективен и резултатен инструмент за насърчаване възможностите за трансгранично сътрудничество. Кметът заяви, че подпомагането на връзките и партньорствата между нашите две страни е от ключово значение за устойчивото териториално развитие на региона. Той подчерта, че Община Русе работи приоритетно за реализиране на проекти с висока добавена стойност за трансграничния регион, които ще оптимизират териториалната свързаност и достъпност на региона.

Г-н Бронислав Денев – ръководител на Службата по търговско-икономически връзки към Посолството на Р България в Букурещ, който бе сред гостите на форума, направи икономически обзор на България и Румъния и изрази своя оптимизъм за ръста на стокооборота между двете съседни страни, който се очаква да надмине 3,5 млрд. евро до края на 2013 г.

Президентът на Търговско-индустриална камара на окръг Прахова г-н Аурелиан Гогулеску направи впечатляваща презентация на Прахова като изтъкна преимуществата на региона, както и възможностите за развитие и разширяване на контактите и партньорските отношения с европейските региони.

На форума беше представена и новоучредената Българо – Сръбска търговско промишлена палата, която е създадена по проект на Видинската търговско-промишлена палата.

След официалната част, форумът продължи с дискусия по въпроси, свързани с трансграничното партньорство и с празничен коктейл и неформални срещи между участниците.

   

healthy-at-work