Българо-румънската търговско-промишлена палата е следващият домакин на срещата на Клуба на смесените палати

БТПП бе домакин на поредната среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България. В срещата участваха представители на 10 смесени организации.

При откриването на форума председателят на БТПП Цветан Симеонов приветства и представи двете новоприсъединили се към Клуба организации – Камарата на испанската промишленост и търговия в България и Българо-туркменистанската индустриално-търговска камара.

Във връзка с проведеното Общо събрание на Българската търговско-промишлена палата на 17 юни 2014 г., участниците в срещата се фокусираха върху Насоките на БТПП за периода 2014 – 2019 година. Представителите на смесените палати бяха запознати с приоритетите на Палатата и бяха поканени да представят идеи и предложения за подобряване на бизнес средата в България.

В хода на дискусията, след представянето на двете нови за Клуба камари, бяха направени и обсъдени предложения за съвместно сътрудничество. Българо-унгарската търговска камара представи плановете си за работа със съответната смесена камара в Унгария по отношение участие на унгарски фирми в Пловдивския технически панаир и на изложението Интер фуд и дринк.

За следващ домакин на срещата на Клуба на смесените палати бе определена Българо-румънската търговско-промишлена палата. Срещата ще се проведе през втората половина на октомври в София.

   

healthy-at-work