БРТПП подписа партньорско споразумение с Търговско-промишлената палата на Букурещ

Днес петчленна делегация от Търговско-промишлена палата на Букурещ, водена от нейния Президент Проф.д-р инж. Сорин Петре Димитриу , посети офиса на Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) в град Русе. В състава на делегацията бяха г-н Дан Габриел Михуц – Генерален Директор,  г-жа Габриела Димитриу – съветник на Президента на Палатата, г-жа Кристина Шербанеску – ръководител на пресцентър и връзки с обществеността, г-н – Шербан Димитриу – бизнес консултант. В срещата от българска страна участваха членовете на УС на БРТПП: г-н Александър Прокопиев – зам. председател на УС на БРТПП и г-н Петко Димитров – член на Контролния съвет на БРТПП. Специален гост на срещата беше г-н Бронислав Денев – Ръководителят на Служба по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Р България в Букурещ, благодарение на чиято подкрепа и активно съдействие се осъществиха контактът и срещата между двете палати.

Г-жа Елеонора Черкезова-Иванова – Председател на УС на БРТПП приветства гостите и подчерта, че двете търговско-промишлени палати са се утвърдили като ефективни платформи за насърчаване на икономическите отношения и трансграничното сътрудничество в различни области в Дунавския регион с цел постигане на растеж, трудова заетост, по-високо ниво на инвестициите и улесняване на процеса на европейска интеграция.

По време на разговорите, представителите на двете палати обсъдиха съществуващите възможности за създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения на фирмено равнище, за насърчаване и подпомагане на контактите между компании от България и Румъния за участие в търгове по обществени поръчки, създаване на смесени предприятия, както и за установяване на дългосрочни търговски партньорства. Изразено бе общо желание за успешно сътрудничество между двете палати с цел да се поддържат и развиват активни икономически връзки между деловите среди на двете страни и нарастване на инвестициите. Двете страни заявиха готовност за партньорство чрез организиране на съвместни мероприятия и осъществяване на общи проекти.

Срещата приключи с подписване на Споразумение за партньорство и съвместна дейност. БРТПП е първата смесена палата, с която търговско-промишлената палата на Букурещ е сключила споразумение за партньорство. По силата на това споразумение организациите ще си взаимодействат в области от взаимен интерес, ще подпомагат търговските и икономическите връзки между България и Румъния, в частност – Букурещ, ще обменят икономическа, правна, статистическа информация в полза на своите членове, ще организират бизнес-форуми и други съвместни събития в интерес на бизнес средите от България и Румъния, ще подкрепят представителите на бизнеса от България и Румъния за осъществяване на проекти в трети страни, където  Букурещката палата действа чрез собствени представителства.

 

 

   

healthy-at-work