БРТПП и Търговско-промишлената палата на област Прахова, Румъния организират бизнес мисия в град Плоещ през Април 2014

Българо-румънска търговско-промишлена палата и Търговско-промишлена палата на област Прахова, Румъния планират  да проведат бизнес-мисия на български и румънски фирми в град Плоещ, Румъния в средата на м.Април 2014 г. БРТПП има удоволствието да покани всички заинтересовани български фирми да заявят своя интерес за участие, както и да прецизират своите конкретни изисквания относно това какви потенциални партньори и от кои браншове биха желали да срещнат на събитието.

   

healthy-at-work