БРТПП и МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ сключиха споразумение за партньорство

Българо-румънска търговско-промишлена палата и МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ сключиха споразумение за партньорство, с което установиха отношения на тясно сътрудничество за популяризиране на двете организации и тяхната дейност сред своите членове и партньори, за обмен на полезна информация и съвместно организиране на форуми и други събития от взаимен интерес.

МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ e организация, учредена през 2007 година в град Варна, в която доброволно могат да членуват юридически лица, обществени и частни институции в сферата на морската индустрия.
Основни цели на клъстъра са създаване на условия за благоприятно развитие на морската индустрия в Република България, обединяване усилията на всички браншове за повишаване конкурентоспособността на този отрасъл, популяризирането му на национално и международно равнище, интегриране в международната транспортна мрежа, подпомагане членовете на сдружението в осъществяваната от тях дейност.
Организацията е създадена с ясната визия за насърчаване на добрите бизнес взаимоотношения и просперитет на българския морски индустриален пазар в страната и чужбина.

   

healthy-at-work