„Белла Академия“ излъчи първите стипендианти по икономика

73-ма се състезаваха в конкурса по проекта на хранителния холдинг „Белла България”

Двама студенти от Университета за национално и световно стопанство спечелиха първите „Стипендии по икономика“ на „Белла Академия“. Моника Иванова и Михаил Минчев получиха символичните чекове на стойност 2 000 лв. лично от директор „Маркетинг“ на „Белла България“ Кирил Хаджидинев и ректора на УНСС проф. Стати Статев.

Проф. Стати Статев определи сътрудничеството на университета с „Белла България“ като успешен модел за подготовката на кадри – икономисти за хранителната индустрия и повишаване конкурентоспособността и компетенциите на заетите в сектора.

За първите „Стипендии за икономика” на „Белла Академия“ се състезаваха близо 73 студенти от УНСС. Право на участие в конкурса имаха студентите от втори до пети курс с добър успех. Победителите бяха излъчени от 22-та с най-високи резултати в конкурса, които бяха отличени с почетни дипломи.

Проектът „Белла Академия“ е част от дългосрочната стратегия на „Белла България” да установи пряка връзка между академичните среди в страната и бизнеса, и да подпомогне младите специалисти в професионалната им реализация. 

   

healthy-at-work