Безработицата в Румъния нараства

Безработицата в Румъния през Юни се изкачи до равнището от 7,7%. Броят на безработните хора възлиза на 744 000 души, спрямо 720 000 през Май и е по-висока, спрямо същия месец на предходната година, когато общият брой на безработните е 733 000. Без работа са 8,4% от мъжете и 6,7% на жените в работоспособна възраст.

 

 

   

healthy-at-work